Hlášení výsledků se provádní v Registru ČAST.
Registrace do Registru ČAST